Vpis v šolo in izpitni roki, izpisi

poglejte si tudi PRAVILNIK o sprejemnih preizkusih s kriteriji ocenjevanja

Vpis in izpitni roki
 
Učenci se vpisujejo v glasbeno šolo na podlagi razpisa za vpis. Glasbena šola objavi razpis do začetka meseca maja za naslednje šolsko leto. V razpisu glasbena šola navede izobraževalni program, instrumente oziroma predmete, za katere bo izvajala pouk in druge pogoje za vpis.

Glasbena šola uskladi število vpisnih mest s kadrovskimi in prostorskimi zmogljivostmi, pri čemer daje prednost vpisu bolj nadarjenih učencev ter učenju orkestrskih inštrumentov in petja.

Starost učencev in druge vpisne pogoje določa izobraževalni program. Vpis v glasbene šole se opravi na podlagi glasbenih sposobnosti. Preizkus glasbenih sposobnosti opravljajo učenci pred vpisom. Vsebino glasbenih sposobnosti in druge podrobnosti določa izobraževalni program.

Komisijo za preizkus glasbenih sposobnosti in njene naloge določi ravnatelj šole. Razporeditev pouka, roke za razpis vpisa in vpis, roke za sprejemni preizkus in izpite, pouka proste dneve ter trajanje in razporeditev šolskih počitnic v šolskem letu določi minister s šolskim koledarjem.Izpisi
 
Med šolskim letom se lahko učenec izpiše iz šole le na podlagi pisne vloge staršev. Prav je, da starši spodbujamo svoje otroke in da, če se odločijo, da se vpišejo v šolo, to tudi dokončajo. Tudi na ta način bomo naše otroke vzgajali k odgovornosti do dela in drugih, kar jim bo gotovo koristilo v življenju.
Učenec, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti, je lahko izključen iz glasbene šole. O izključitvi učenca odloča učiteljski zbor.
Učenec je lahko izključen iz glasbene šole tudi, če ne plačuje prispevka, ki ga za poravnavanje materialnih stroškov določi svet šole. V tem primeru o izključitvi odloča ravnatelj.
Po sklepu Sveta Glasbene šole Kočevje, se učenec ne more vpisati v višji letnik, če ne poravna vseh obveznosti do začetka avgusta. Zoper izključitev iz šole se starši oziroma učenec lahko najkasneje v 3 dneh po izročitvi sklepa pritožijo na svet šole.

 

 

 

Glasba je posrednica med duhovnim in stvarnim življenjem.
(Ludwig Achim von Arnim)